นั่งสมาธิทุกวัน

โครงการใจใสเกรดเอ เป็นโครงการที่สร้างนิสิตนักศึกษาที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย สร้างลูกที่ดีให้กับพ่อแม่ สร้างพุทธศาสนิกชนที่ดีให้กับพระศาสนา สร้างคนดีให้กับสังคมและประเทศชาติ โดยนำหลักการที่สำคัญของพระพุทธศาสนาคือ ศีล สมาธิ และปัญญา เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิตประจำวันด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษา

อ่านหนังสือ

ใช้การปฏิบัติธรรมสร้างศักยภาพในด้านการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษา ทำให้มีสมาธิ อ่านหนังสือแล้ว เข้าใจเร็ว จำเร็ว สอบผ่านง่ายๆ สมาธิสร้างลูกที่ดีให้แก่พ่อแม่ สร้างประชาชนที่ดีให้แก่ประเทศชาติ สร้างคนดีให้แก่พระพุทธศาสนาและสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาในภายหลัง

รับทุน

สำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เทอมที่ 2 เป็นต้นไป
และมีเกรดเฉลี่ยสะสมเพิ่มขึ้นจากเทอมก่อนหน้า
- เกรดเพิ่มขึ้น 0.2 รับทุน 1,000 บาท
- เกรดเพิ่มขึ้น 0.4 รับทุน 2,000 บาท
- เกรดเพิ่มขึ้น 0.8 รับทุน 5,000 บาท อ่านต่อ >>

เริ่มต้นกับโครงการใจใสเกรดเอ

ผู้รับทุนล่าสุด

ในปีการศึกษา 2556 โครงการใจใสเกรด A มีผู้ร่วมโครงการทำกิจกรรมนั่งสมาธิกว่า 1,000 ท่าน มีผู้รับทุนกว่า 200 ท่าน แต่ละท่านต่างมีความสุขจากการนั่งสมาธิ และมีการเรียนที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

เกรดเพิ่ม > 0.20 เปรียบเทียบกับเทอมก่อน

฿2000บาทต่อเทอม

 • นั่งสมาธิทุกวัน
 • นั่งสมาธิ > 15 นาที ต่อวัน
 • รักษาศีล 5
 • ทำต่อเนื่องอย่างน้อย 30 วัน

เกรดเพิ่ม > 0.40 เปรียบเทียบกับเทอมก่อน

฿4000บาทต่อเทอม

 • นั่งสมาธิทุกวัน
 • นั่งสมาธิ > 15 นาที ต่อวัน
 • รักษาศีล 5
 • ทำต่อเนื่องอย่างน้อย 30 วัน

เกรดเพิ่ม > 0.80 เปรียบเทียบกับเทอมก่อน

฿6000บาทต่อเทอม

 • นั่งสมาธิทุกวัน
 • นั่งสมาธิ > 15 นาที ต่อวัน
 • รักษาศีล 5
 • ทำต่อเนื่องอย่างน้อย 30 วัน

ทุนการศึกษาทุกเดือนสำหรับผู้นั่งสมาธิทุกวัน

฿20,000มอบทุกเดือน

 • นั่งสมาธิ > 15 นาที ต่อวัน
 • รักษาศีล 5
 • ทำต่อเนื่องอย่างน้อย 25 วัน ในเดือนนั้นๆ
 • มีจำนวนนาทีการนั่งสมาธิสูงสุด 7 อันดับแรก

นั่งสมาธิ ก่อนอ่านหนังสือ

การนั่งสมาธิทำให้ใจสดใสมีพลัง เหมาะสมในการจดจำบทเรียน ท่องจำตำรา

ผลการเรียนดีขึ้น เกรดเพิ่ม

ผลจากการนั่งสมาธิทุกวัน ทำให้ใจนั่นใสบริสุทธิ์ อ่านันหนังสือแล้วจำได้เร็ว ผลการเรียนดีขึ้น เกรดเพิ่ม

รับทุน

โครงการใจใสเกรดเอ ขอมอบทุนให้น้องๆทุกท่านที่ตั้งใจนั่งสมาธิ แล้วผลการเรียนดีขึ้นทุกท่าน ไม่จำกัดจำนวน

เริ่มต้นกับโครงการใจใสเกรดเอ