Jaisai.org Meditation

0
รวมนาทีนั่ง
0
ผลการปฏิบัติ (ครั้ง)
0
สมาชิกที่เข้าร่วม
0
เสียงสาธุการ
นาทีนั่งของสมาชิก
loading
ผลการปฏิบัติธรรม
+43%
รู้สึกเฉยๆ
+52%
เบาสบายผ่อนคลาย
+27%
มีความสุข


+8%
เห็นความสว่าง
+4%
เห็นดวงธรรม
+4%
เห็นองค์พระ

ผลการปฏิบัติธรรม เป็นกำลังใจ

87 นาที
ความตั้งใจคือนั้งจนง่วงสุดอั้นไม่ไหวแล้วจึงนอนได้เห็นแสงสว่างแวปไปมา3รอบอยู่ในบรรยายกาศที่ไม่ถ่ายเทเหงื่อไหลซีมๆขาชาบ้างเป็นพักๆจึงขยับเพื่อคลายอาการพอนั้งไปนานพอสมควรลุกไปดูเวลาแล้วเข้านอนเลย 02 เม.ย. 2557 อ่านต่อ