ผลการปฏิบัติธรรมของ

0
รวมนาทีนั่ง
0
ผลการปฏิบัติ (ครั้ง)
0
แสดงความเห็น
0
ได้รับเสียงสาธุการ
ความคิดเห็นล่าสุด ของ
การอนุโมทนาล่าสุด ของ


นาทีนั่งของสมาชิก
loading
ผลการปฏิบัติธรรม
+%
รู้สึกเฉยๆ
+%
เบาสบายผ่อนคลาย
+%
มีความสุข


+%
เห็นความสว่าง
+%
เห็นดวงธรรม
+%
เห็นองค์พระ

คุณแน่ใจไหม ว่าจะลบ ?