ผลการปฏิบัติธรรมของ ชีวพัฒน์ บุญประดิษฐ์

0
รวมนาทีนั่ง
0
ผลการปฏิบัติ (ครั้ง)
0
แสดงความเห็น
0
ได้รับเสียงสาธุการ
ความคิดเห็นล่าสุด ของ ชีวพัฒน์ บุญประดิษฐ์
การอนุโมทนาล่าสุด ของ ชีวพัฒน์ บุญประดิษฐ์


นาทีนั่งของสมาชิก
loading
ผลการปฏิบัติธรรม
+36%
รู้สึกเฉยๆ
+36%
เบาสบายผ่อนคลาย
+%
มีความสุข


+36%
เห็นความสว่าง
+%
เห็นดวงธรรม
+%
เห็นองค์พระ

คุณแน่ใจไหม ว่าจะลบ ?