ใจใสเกรด A มอบทุน 20,000 บาท ทุกเดือน

 

***สำหรับปีการศึกษา 2558 นั้น ยังไม่เปิดรับสมัครโครงการพิเศษนี้ แต่เปิดรับสมัครเฉพาะโครงการปกติ****

 

ชิงทุนการศึกษา กับโครงการใจใสเกรด A

 

[จัดกิจกรรมนั่งสมาธิ ทุกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง สิ้นเดือนนั้นๆ (ยกเว้นช่วงปิดเทอม) ประกาศผลและรับรางวัล วันเสาร์แรกของเดือนถัดไป]

วัตถุประสงค์
1.เพื่อช่วยให้นักศึกษาที่กำลังเรียนในสถาบันต่างๆมีผลการเรียนที่ดีขึ้นด้วยเทคนิคการนั่งสมาธิ

2.เพื่อให้นักศึกษาสนใจปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น

3.เพื่อให้นึกศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักศึกษาที่ตั้งใจฝึกสมาธิจริงจะมีผลการเรียนที่ดีขึ้น

2.นักศึกษาที่มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นและได้ทำกิจกรรมด้านคุณธรรมต่างๆ กับโครงการใจใสเกรด A จะมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น


กติกา

  1. มอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ตั้งใจนั่งสมาธิทุกวัน 

"ไม่ต่ำกว่าวันละ 15  นาที และมีจำนวนนาทีนั่งสมาธิสูงที่สุด 4 อันดับแรก" ดังนี้


อันดับที่ 1 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ***(ต้องผ่านการอบรมโครงการสมาธิแก้ว)

 

อันดับที่ 2 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท    ***(ต้องผ่านการอบรมโครงการสมาธิแก้ว)

 

อันดับที่ 3 รับทุนการศึกษา 3,000 บาท

 

           อันดับที่ 4 รับทุนการศึกษา 2,000 บาท 

 

                                        


 

 

 ผู้รับทุนต้อง  บันทึกผลการนั่งสมาธิ Online อย่างน้อย 25 วัน(ต่อ 1 เดือน) ไม่สามารถบันทึกย้อนหลังได้เกิน 2 วัน

 

2. การมอบทุน มอบทุกเดือนโดยผู้รับทุนต้องมารับด้วยตนเอง

           โดยต้องมาร่วมกิจกรรมในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ของเดือน มอบทุนที่ V-Peace เขาใหญ่

                   ***สำหรับผู้ที่ได้ อันดับที่ 1, 2 ต้องผ่านการอบรมโครงการสมาธิแก้วก่อน จึงจะมีสิทธิ์รับทุนฯ

และรับได้ท่านละ 1 ครั้ง เท่านั้น

                  

 

3. เป็นนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1-6 และกรอกแบบฟอร์ม ใจใส 01 แล้ว 

 

 

 

กรอกใบสมัครเลย !!

-------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม 09-8260-0720, 09-5847-0725
 
http://jaisai.org/meditation/trophy2.php
  • 10 มี.ค. 2557
  • ทุนเรียนดี,รับทุน