5 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการสมัครรับทุน

(เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2557)


1. สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด กดที่นี่

กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยครบถ้วน เพื่อสมัครเป็นสมาชิกเว็บใจใสเกรด A


 

 

 

2. ส่งหลักฐาน ยืนยันคุณสมบัติ ได้แก่ 

1.บัตรประจำตัวประชาชน

2.บัตรนักศึกษา

3.กรอกแบบฟอร์มในหน้า แบบฟอร์มใจใส 01 ให้ครบถ้วน 

(ขณะที่รอกรอกแบบฟอร์ม น้องๆสามารถร่วมกิจกรรมในข้อ 3 ก่อนได้)

 

ผู้สมัครรับทุนต้องเป็นนิสิตหรือนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา


3. ร่วมกิจกรรม ได้แก่

1.นั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อย 15 นาที 

2.บันทึกผลการปฏิบัติธรรม Online ทุกวัน (อย่างน้อย 30 วันต่อเนื่อง) 

3.ตั้งใจเรียน และใช้ประโยชน์จากสมาธิ ทำให้ผลการเรียนดีขึ้น

4.เมื่อเกรดออกเตรียมหลักฐานแสดงผลการเรียน ภาคการศึกษาก่อนหน้า และภาคการศึกษาปัจจุบัน

           โดยมีเกณฑ์ตามรายละเอียดการรับทุน  Click


 

 

4. กรอกแบบฟอร์มยืนยันหลักฐาน 

แบบฟอร์มใจใส 02 (รอ update แบบฟอร์ม online) ส่งข้อมูลให้ทีมงานตรวจสอบความถูกต้อง

 

4.1 หากไม่ขอรับทุนประจำภาคการศึกษาไม่ต้องแสดงหลักฐานผลการเรียน (ใจใส 02)

4.2 ไม่ว่าจะรับทุนประจำภาคการศึกษา หรือทุนประจำเดือน ผู้รับทุนต้องกรอกแบบฟอร์มยืนยันสถานะ (ใจใส 01)


 

5. รับทุน 

ทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนไว้ในหน้าเว็บไซต์ และแจ้งผู้ได้รับทุนให้ทราบอีกครั้ง

โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องมารับทุนด้วยตนเอง และร่วมกิจกรรมการมอบทุนด้วย


เริ่มสมัครได้เลย !!!
  • 10 มี.ค. 2557