ใจใสเกรด A มอบทุน 6,000 บาท 

 

ประจำเดือน มีนาคม 2557

 

ชิงทุนการศึกษา กับโครงการใจใสเกรด A


มอบทุนการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2557 จำนวน 5 ทุน ปฐมเริ่ม


นับเวลา เริ่ม 15 มีค. - 31 มีค. 2557

ประกาศผล อังคารที่ เมษายน 2557

มอบทุน สาร์  เมษายน 2557


1. ทุนการศึกษา


ผู้ที่มีชั่วโมงนั่งสมาธิสูงสุด 


อันดับ 1 รับ 3,000 บาท

อันดับ 2 รับ 2,000 บาท

อันดับ 3-5 รับ 1,000 บาท  


บันทึกการนั่งสมาธิออนไลน์

 

ผู้รับทุนต้อง  บันทึกผลการนั่งสมาธิ Online อย่างน้อย 14 วัน สามารถบันทึกย้อนหลังได้2. การมอบทุน มอบทุกวันเสาร์แรกของเดือนถัดไป (เสาร์ที่ 5 เมษายน) โดยผู้รับทุนต้องมารับด้วยตนเอง

           โดยต้องมาร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ช่วงเช้านั่งสมาธิ ถวายภัตตหารเพล

            ปล่อยปลาหอฉัน ชมวัด ฟังโอวาทพระอาจารย์ และรับทุนการศึกษา


3. เป็นนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1-6 และกรอกแบบฟอร์ม ใจใส 01 แล้ว 

ใจใส 01

 


  • 13 มี.ค. 2557