ใจใสเกรด A มอบทุน 10,000 บาท 

 

ประจำเดือน เมษายน 2557

 

ชิงทุนการศึกษา กับโครงการใจใสเกรด A


มอบทุนการศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2557 จำนวน 7 ทุน


นับเวลา เริ่ม 1 เมย. - 30 เมย. 2557

ประกาศผล พฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557

มอบทุน สาร์ที่  3 พฤษภาคม 2557


1. ทุนการศึกษา


ผู้ที่มีชั่วโมงนั่งสมาธิสูงสุด 


อันดับ 1 รับ 3,000 บาท

อันดับ 2 รับ 2,000 บาท

อันดับ 3-7 รับ 1,000 บาท  


บันทึกการนั่งสมาธิออนไลน์

 

ผู้รับทุนต้อง เป็นพุทธศาสนิกชน บันทึกผลการนั่งสมาธิ Online อย่างน้อย 25 วัน(ต่อ 1 เดือน) สามารถบันทึกย้อนหลังได้ 2. การมอบทุน มอบทุกวันเสาร์แรกของเดือนถัดไป (เสาร์ที่ 3 พฤษภาคม) โดยผู้รับทุนต้องมารับด้วยตนเอง

           โดยต้องมาร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ช่วงเช้านั่งสมาธิ ถวายภัตตหารเพล

            ปล่อยปลาหอฉัน ชมวัด ฟังโอวาทพระอาจารย์ และรับทุนการศึกษา


3. เป็นนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1-6 และกรอกแบบฟอร์ม ใจใส 01 แล้ว 

ใจใส 01

  • 13 มี.ค. 2557