กติการับทุนการศึกษา กับโครงการใจใสเกรด A

 

ใจใสเกรด A มอบทุน เรียนดี ทุกเทอม กับโครงการใจใสเกรด A

 

 

กติการับทุนการศึกษาทุกเทอม กับโครงการใจใสเกรด A

 

 

1. เป็นนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1-6 และกรอกแบบฟอร์ม ใจใส 01 แล้ว

 

2. ข้อปฏิบัติในการรับทุน เพื่อทำให้มีสมาธิในการอ่านหนังสือและได้บุญเพิ่มขึ้น 


2.1 นั่งสมาธิ 5 นาที ขึ้นไป ก่อนอ่านหนังสือ (นั่งฯที่ไหนก็ได้)

 

2.2 อ่านหนังสือตามที่ต้องการ

 

2.3 นั่งสมาธิ 5 นาที ขึ้นไป หลังอ่านหนังสือ

 

2.4 จากนั้นอธิษฐานจิต แผ่เมตตาให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลาย 

 

2.5 บันทึกผลการนั่งสมาธิ Online ทุกวัน

 

   **ต้องร่วมโครงการแล้วอย่างน้อย 30 วันก่อนสอบปลายภาค

 

เช่น วันสอบปลายภาควันแรกของเทอมที่หนึ่งคือ 15 ก.ย. 2556 วันสุดท้ายที่สมัครได้ คือ 17 ส.ค. 2556  ถ้าสมัครมาวันที่ 18 ส.ค. 2556 ผู้สมัครท่านนี้ จะไม่ได้รับพิจารณาในการรับทุน ในเทอมที่หนึ่งนี้ แต่จะได้รับการพิจารณาการรับทุนในเทอมถัดไป

 

3. เกณฑ์การรับทุนการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

 

สำหรับนิสิตนักศึกษาทุกชั้นปี (เว้นนักศึกษา ปี 1 เทอมที่ 1 ***หมายเหตุด้านล่าง) มีเกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุดเพิ่มขึ้นจากเทอมก่อน


 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของปี ขึ้นไป

 

- เกรดเพิ่มขึ้น 0.2 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท

 

- เกรดเพิ่มขึ้น 0.4 ได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท

 

- เกรดเพิ่มขึ้น 0.8 ได้รับทุนการศึกษา 6,000 บาท

 

** ใช้เกรดเฉลี่ย 2 เทอมเทียบกัน(เทอมก่อนนี้ กับเทอมล่าสุด)

โดยไม่สนใจเกรดเฉลี่ยสะสมของทุกเทอม **

 

 


***สำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปี 1 เทอมที่ 1 (ยังไม่มีเกรดเฉลี่ยของเทอมก่อน)

 

- เกรดเฉลี่ยเทอมแรก ตั้งแต่ 3.50 ถึง 3.69 ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท

 

- เกรดเฉลี่ยเทอมแรก ตั้งแต่ 3.70 ถึง 3.89 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท

 

- เกรดเฉลี่ยเทอมแรก ตั้งแต่ 3.90 ถึง 4.00 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท


4. การมอบทุน


4.1 ผู้รับทุนต้องกรอกใบหลักฐานตาม แบบฟอร์ม ใจใส 02 เพื่อยืนยันเกรดของตนเอง

 

4.2 คณะกรรมการจะพิจารณาและแจ้งผู้ที่ได้รับทุนในแต่ละภาคการศึกษา

 

4.3 วันที่มอบทุน ทางทีมงานจะกำหนดวันมอบทุน ปีละ 2 ครั้ง และแจ้งให้ทางผู้รับทุนทราบ

 

4.4 ผู้รับทุนต้องมารับทุนด้วยตัวเอง และร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ของแต่ละเดือน

ที่ V-Peace เขาใหญ่ 


 

เกรดเพิ่ม > 0.20 เปรียบเทียบกับเทอมก่อน

฿2000บาทต่อเทอม

 • นั่งสมาธิทุกวัน
 • นั่งสมาธิ > 15 นาที ต่อวัน
 • รักษาศีล 5
 • ทำต่อเนื่องอย่างน้อย 30 วัน

เกรดเพิ่ม > 0.40 เปรียบเทียบกับเทอมก่อน

฿4000บาทต่อเทอม

 • นั่งสมาธิทุกวัน
 • นั่งสมาธิ > 15 นาที ต่อวัน
 • รักษาศีล 5
 • ทำต่อเนื่องอย่างน้อย 30 วัน

เกรดเพิ่ม > 0.80 เปรียบเทียบกับเทอมก่อน

฿6000บาทต่อเทอม

 • นั่งสมาธิทุกวัน
 • นั่งสมาธิ > 15 นาที ต่อวัน
 • รักษาศีล 5
 • ทำต่อเนื่องอย่างน้อย 30 วัน
 • 01 ม.ค. 2549
 • ทุนการศึกษา,รับทุน,ทุนเรียนดี